ГОЛОВНА

Науковий журнал «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» є науковим  рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Рік заснування: 2021.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 24805–14745Р від 21.04.2021 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Тематичні розділи журналу:
1. Українська мова та література;
2. Слов’янські мови та літератури;
3. Класичні мови та літератури;
4. Германські мови та літератури;
5. Романські мови та літератури;
6. Фольклористика;
7. Прикладна лінгвістика;
8. Філософія;
9. Релігієзнавство;
10. Культурологія.