ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЖИВКА. «ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ‘СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО’». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», no. 2 (Травень 18, 2021): 35-41. дата звернення Липень 29, 2021. http://kneu.in.ua/index.php/pedagogy/article/view/19.