1.
ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА Ж. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». pedagogy [інтернет]. 18, Травень 2021 [цит. за 29, Липень 2021];(2):35-41. доступний у: http://kneu.in.ua/index.php/pedagogy/article/view/19