Экономика

Экономика (2)

Подкатегории

Мікроекономіка: практикум,  В.Д. Базелевич, 2010

Мікроекономіка: практикум, В.Д. Базелевич, 2010 (2)

Мікроекопоміка: практикум : навч. посіб. / за ред. М59 В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2010. — 491 с. — (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).
ISBN 978-966-346-669-9
Практикум поглиблює та доповнює підручник з мікроекономі- ки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання — не тільки розширити, а й закріпити знання студентів з курсу мікроекономіки. За структурою посібник містить базові терміни та поняття, навчальні тренінги і практичні завдання. У навчальних тренінгах представлені тести, задачі і графічні вправи (з відповідями) до базового курсу з мікроекономіки, який вивчають студенти економічних спеціальностей.

Просмотреть материалы...

ZOO Item

Лучшие файлы за 30 дней

Авторские права  на все материалы даного сайта принадлежат их авторам. Материалы сайта служат только в ознакомительных целях.
Вы обязаны удалить материалы после ознакомления. Недопустимо использования материалов в коммерческих целях
Карта  сайта HTML / XML