You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 0.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 0.

Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ Скачать

Описание:

У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та ва-лютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсі-анських та монетаристських грошових концепцій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти тре-тього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Передмова     3
Частина 1. Гроші і грошові системи     5
Розділ 1. Сутність та функції грошей     5
1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей     5
1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал     10
1.3. Форми грошей та їх еволюція     15
1.4. Вартість грошей     31
1.5. Функції грошей     35
1.6. Якісні властивості грошей     50
1.7. Роль грошей у розвитку економіки     54
Розділ 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує    62
2.1. Сутність та економічна основа грошового обороту     62
2.2. Модель грошового обороту. Грошові потоки
та їх балансування     67
2.3. Структура грошового обороту за економічним змістом
та формою платіжних засобів     76
2.4. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати
та грошова база     79
2.5. Швидкість обігу грошей     84
2.6. Закон грошового обігу     88
2.7. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-
кредитний мультиплікатор    91
Розділ 3. Грошовий ринок    103
3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку     103
3.2. Інституційна модель грошового ринку     109
3.3. Структура грошового ринку     112
3.4. Попит на гроші     115
3.5. Пропозиція грошей     127
3.6. Графічна модель грошового ринку. Рівновага
на грошовому ринку та процент     135
3.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку     139
Розділ 4. Грошові системи     150
4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи     150
4.2. Види грошових систем та їх еволюція     161
4.3. Створення і розвиток грошової системи України     171
4.4. Державне регулювання грошового обороту і місце
в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики     175
4.5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти     183
4.6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового
внутрішнього продукту в Україні     195
Розділ 5. Інфляція та грошові реформи     207
5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції     207
5.2. Причини інфляції     217
5.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції     221
5.4. Державне регулювання інфляції     225
5.5. Особливості інфляції в Україні     230
5.6. Сутність та види грошових реформ     236
5.7. Особливості проведення грошової реформи в Україні     239
Розділ 6. Валютний ринок та валютні системи     246
6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість
валюти     246
6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку     252
6.3. Валютний курс     262
6.4. Валютні системи та валютна політика. Особливості
формування валютної системи України     275
6.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі
валютного регулювання     288
6.6. Світова та міжнародна валютні системи     300
6.7. Міжнародні ринки грошей та капіталів     310
Розділ 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм     320
7.1. Класична кількісна теорія грошей     320
7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей     327
7.3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної
теорії грошей     334
7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії     339
7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей     344
7.6. Грошово-кредитна політика України в перехідний період
у світлі монетаристської теорії     347
Частина 2. Кредит і банки     353
Розділ 8. Необхідність та сутність кредиту     353
8.1. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють
необхідність кредиту    353
8.2. Сутність та структура кредиту    363
8.3. Теоретичні концепції кредиту    370
8.4. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування     376
Розділ 9. Види, функції та роль кредиту     385
9.1. Форми, види та функції кредиту     385
9.2. Характеристика основних видів кредиту     393
9.3. Економічні межі кредиту.    406
9.4. Позичковий процент     413
9.5. Роль кредиту в розвитку економіки     420
9.6. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період     423
Розділ 10. Фінансові посередники грошового ринку     430
10.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва    430
10.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва.
Функції банків     435
10.3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції.
Особливості побудови банківської системи в Україні     445
10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи     459
Розділ 11. Центральні банки     472
11.1. Призначення, статус та основи організації
центрального банку     472
11.2. Основні напрями діяльності центрального банку     480
11.3. Походження та розвиток центральних банків     493
11.4. Становлення центрального банку в Україні     503
Розділ 12. Комерційні банки     519
12.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків     519
12.2. Походження та розвиток комерційних банків     523
12.3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів
комерційних банків     525
12.4. Пасивні операції банків     528
12.5. Активні операції банків     536
12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів     542
12.7. Банківські послуги     546
12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення     550
12.9. Особливості становлення і розвитку комерційних
банків в Україні     553
Розділ 13. Міжнародні валютно-кредитні установи
та форми їх співробітництва з Україною     561
13.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні     562
13.2. Світовий банк    566
13.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції     570
13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку     575
13.5. Банк міжнародних розрахунків     583
Література     590
Алфавітно-предметний покажчик    591

Загружено:
Administrator (admin)
Добавлено:
21 Oct 2011
Размер:
2,053.24 Kb
Скачиваний:
505
Дата:
21 Oct 2011
Рейтинг:
Всего голосов:0

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ZOO Item

Лучшие файлы за 30 дней

Онлайн

3 пользователей и 411 гостей он-лайн
Авторские права  на все материалы даного сайта принадлежат их авторам. Материалы сайта служат только в ознакомительных целях.
Вы обязаны удалить материалы после ознакомления. Недопустимо использования материалов в коммерческих целях
Карта  сайта HTML / XML